Kárpátokért Egyesület

Fenntartható életmód és működő közösségek kialakítása az Európai Unióban

 

Egy rendhagyó ifjúsági projektet valósítunk meg, amely nem a szokásos módon közelíti meg a részvételi demokrácia fogalmát. Az együttműködő partnerek azonos ökorégióból kerültek kiválasztásra, két szervezet Magyarországról a szatmár-beregi térségből, két résztvevő pedig a romániai Szatmárnémetiből. 45 vállalkozó kedvű fiatal végez majd olyan önkéntes munkát a programban, amely során kulcskompetenciáik fejlődnek, megtanulnak egy általuk létrehozott közösség aktív tagjaként a fenntartható fejlődés jegyében, egyenrangú partnerként együttműködni. A projekt alapeleme: a fiatalok egy honlapon létrehoznak egy virtuális önműködő, ökotelepülést, egy ún. fenntartható falut, melynek lakóit ők maguk személyesítik meg, és élik mindennapi életüket, végzik a feladataikat, döntéshelyzetbe kerülnek, együttműködnek, tárgyalnak, gazdálkodnak, felelősséget vállalnak, mindezt egy általunk biztosított védett környezetben. A virtuális környezeten kívül személyesen is találkoznak több alkalommal, ahol csoportos informális tanulási módszerekkel segítjük fejlődésüket, toleranciára, a sokszínűség elfogadására, együttműködésre ösztönözve őket. Fontos szempont a fiatalok bevonásánál, hogy legyenek köztük szellemi pályára készülők, és olyanok is, akik az iskola befejeztével fizikai munkát végeznek majd. A résztvevők jelentős része hátrányos helyzetű fiatal. Ez a sokszínűség még izgalmasabbá teszi a projektet. 

 

Az első közös találkozónkon, 12 napon keresztül sajátítják el az ismereteket, alakítják ki a települést fizikai valójában is terepasztalon. Tanulmányi utakat teszünk Szatmár-Beregben, ahol megismerkedhetnek a hagyományos állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, ezek feldolgozásával és a hagyományokkal, ezek is segítik őket a településük kialakításában. Megtanulnak kenyeret sütni, sajtot készíteni, megnézhetnek természetszerű erdőgazdálkodást, stb. Az augusztus 6-án induló tábor után még 3 alkalommal találkoznak a fiatalok egymással, amelyből kettő a Máramarosi-havasokban lesz, így az ottani hagyományokkal, gazdálkodási formákkal is megismerkedhetnek. 

A programba bekapcsolódott fiataloknak várhatóan sokkal nagyobb rálátásuk lesz a Világ alakulására, a környezeti problémákra, és ezek megoldási lehetőségeire. Sokkal jobban tudnak közösségekbe dolgozni, együttműködni, mint kortársaik, ezzel megnő a lehetőségük a munkavállalás, vagy a vállalkozás területén. 

fiatalok_lenduletben


elet00
eszkoz_leader