Kárpátokért Egyesület

Tevékenységeink

Önkéntesség határok nélkül

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program

Az önkéntesség fontosságának méltó elismerése, hogy 2011-et az Európai Tanács az Önkéntesség Évének nyilvánította. Nagyon lényeges, hogy a társadalmi felelősségvállalás, a tudatos életvitel, az életcélok kialakulása már gyerekkorban elkezdődjön, hiszen ezen múlhat, hogy a pályaválasztás előtt álló útkereső fiatalok a siker, vagy a kudarc útján indulnak el.

Egyesületünk az Inspi-Ráció Egyesülettel és a Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesülettel közösen egy nyertes ENPI pályázat keretében két éven keresztül mintegy 60 fiatal tapasztalati tanulását, szociális és életviteli kompetenciájának fejlesztését segíti. A résztvevő szervezetek fő célja, hogy a programba jelentkező önkéntesek képessé váljanak egy közösség tagjaként aktívan, csapatban dolgozni, felismerjék, hogy tudnak tenni magukért, a környezetükért, a társadalomért, képesek önálló, felelős döntések meghozatalára. A program teret szeretne adni azoknak a fiataloknak, akik úgy érzik, hogy többre hivatottak annál, minthogy céltalanul csellengjenek, vagy az iskola elvégzését követően belekerüljenek egy monoton mókuskerékbe. A 2011. január 1-jétől induló, és két éven keresztül zajló programban 2 magyarországi, és 3 kárpátaljai önkéntes csoport kerül kialakításra, csoportonként 12 fővel.

A csoport tagjai azon kívül, hogy új ismeretekre tesznek szert, különböző kompetenciákat szereznek, megtanulnak csapatban dolgozni, rendezvényeket is szerveznek majd, táborokban, képzéseken vehetnek részt, és olyan élményekre tesznek majd szert a két év alatt, amelyek meghatározóak lesznek egész további életük során.

A program kiemelt célterületei: Vásárosnamény, Nyírmada, Ungvár, Munkács, Beregszász.

A program honlapja: www.onkentesprogram.hu