Kárpátokért Egyesület

Rendezvények


A projekt megvalósításának elején. 2013. szeptember hónapban megrendezésre került az egészségterv elkészítéséhez kapcsolódó fórum. A rendezvény egyben a projekt bemutatását is magába foglalta a résztvevők számára. A rendezvényen részt vettek a helyi önkormányzat delegáltja, a vöröskereszt képviselői, a kistérségi ÁNTSZ főorvosa és munkatársai, a helyi iskolák képviselői, a KLIK tankerület szakmai referense, a védőnői hálózat munkatársai, az OMSZ képviselője, helyi háziorvos és házi gyermekorvos, valamint az egészségtervet készítő szolgáltató. A projekt menedzser és a szakmai vezető részletesen bemutatta a programot, ismertették annak tartalmi elemeit, valamint az egészségterv célját, tartalmi ismérveit és követelményeit.
 
Következő szakmai esemény az egészségnap megvalósítása volt, szintén szeptember hónapban. Az egészségnap egy nagyszabású, városi szintű, „utcai akció” keretében került megvalósításra. A pályázatban megfogalmazott feladatok ellátásában részt vettek a vöröskereszt, a védőnői szolgálat, az „ANTSZ” munkatársai, háziorvos és iskolaorvos is. Az eseményen jelentős számban megjelentek a célcsoportot képviselő fiatalok, a város minden oktatási intézményéből. Az egészségügyi állapot felmérésen résztvevők „egészség útlevelet” kaptak, melyben rögzítésre kerültek a szakemberek által mért adatok, egészségi ismérvek. Az egész napos rendezvény nagyon pozitív fogadtatásban részesült mind a város lakosainak részéről, mind a helyi önkormányzat és más szervezetek részéről is. A nyújtott szolgáltatások korlátozás nélkül, bárki számára igénybe vehetőek voltak, így a célcsoporton kívül a város lakosságának minden korosztályának képviselői is elérhetővé váltak, ezzel is erősítve, megsokszorozva az egészségnap és a projekt hatását.
 
A „KLUB” foglalkozások az ütemezésnek megfelelően minden hónapban megrendezésre kerülnek. A résztvevő fiatalok csoportfoglalkozásokon vesznek részt, ahol a pályázatban megfogalmazott tevékenységek kerülnek megvalósításra. A résztvevők hasznosnak tartják a foglalkozásokat, új ismereteket szereznek és hasznosíthatnak.


Egészségre nevelő, szemléletformáló életmód programok